Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune sluttet å eksistere som administrativ enhet 31. desember 2019. Fylkeskommunen ble da slått sammen med Finnmark fylkeskommune, og fikk navnet Troms og Finnmark fylkeskommune. Sammenslåingen ble vedtatt av Stortinget i 2017, men manglet god forankring lokalt. Etter Stortingsvalget høsten 2021, da AP og SP inngikk regjeringssamarbeid, ble det bestemt at sammenslåingen skal oppheves, slik at det igjen blir to administrative enheter.

Mer info om Troms og Finnmark fylkeskommune finner du på fylkeskommunens nettsider.

Se lenger ned på sida for lenker til annen viktig Troms-relaterte informasjon.

Mer om Troms:             Tromsø          Troms Kraft       Troms fylkeskommune       Troms Folkeblad    Nord-Troms        
vipps
itroms.net er en Nord-Troms Web produksjon
Retningslinjer for personvern